Only Boys Aloud – Sosban Fach, Gwahoddiad Eisteddfod, The Lord’s Prayer, and at Buckingham Palace

Posted on Updated on

Welsh: Deuthum ar draws y grŵp anhygoel o gantorion bachgen Cymru heno tra oeddwn yn chwilio am fideos ar YouTube. Gyda’i gilydd, maent yn cael eu hadnabod fel Only Boys Aloud. Gwrandewch ar y chwe berfformiadau a gweld beth yw eich barn. Mwynhewch!

English: I  came across this amazing group of Welsh boy singers tonight while I was searching for videos on YouTube. Collectively they are known as Only Boys Aloud. Listen to these six performances and see what you think. Enjoy!